Πατέρας:   
Δημήτριος Μαύρος (ή Σύμπουρας) του Ανδρέα, 1817  #4330.
Μητέρα:   
Μαρία του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1825  #4310.

123
Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850  #4725.

σύζ.(1884): Δημήτριος Στεφάνου του Λεονάρδου, 1848  #4730.

1) Λεωνίδας Στεφάνου του Δημητρίου, 1896 (+1934)
 #4855.
2) Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #4856.

σύζ.: Θεοδώρα,  #4858.

1) Χρυσάνθη του Νικολάου Στεφάνου,
 #5567.

σύζ.(1923):

 

Νικόλαος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, (+2015

)  #1946.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Στεφάνου, 1911
 #4619.

σύζ.(1931): Παναγιώτης Βιδάλης του Πέτρου, 1909  #4609.

3) Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,
 #4859.

σύζ.: Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, από Μερμηγκιές  #4861.

4) Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905
 #4786.

σύζ.(1942): Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927  #4783.

5) Δημήτρης Στεφάνου του Νικολάου,
 #5818.

σύζ.: Κατερίνα,  #5817.

3) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #4857.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721

Δημήτριος Μαύρος (ή Σύμπουρας) του Ανδρέα, 1817

4330

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179

Μαρία του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1825

4310