Πατέρας:   
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,  #578.
Μητέρα:   
Ανεζιώ Δερτούζου,  #613.

123
Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,  #583.

σύζ.: Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,  #905.

1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.

σύζ.: Ηρακλής Νταϊρόπουλος του Αριστομένους,  #906.

1) Άρης Νταϊρόπουλος,
 #5575.

σύζ.: Ιουλία Καράβολα,  #5577.

2) Δημήτρης Νταϊρόπουλος,
 #5576.

σύζ.: Κωνσταντίνα Βαζαίου,  #5579.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904

Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,

 

578

Ανεζιώ Δερτούζου,

613