123
Μιχάλης Στεφάνου,  #6378.
1) Μαρίκα Στεφάνου,
 #6122.

σύζ.: Νικόλαος Μαργέτης, από Αποίκια  #6121.

1) Ιωάννης Μαργέτης, 1923 (+2015)
 #5495.

σύζ.: Μαργαρίτα του Δημητρίου Μάνεση, 1924 από Βουρκωτή  #5496.

2) Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)
 #3951.

σύζ.: Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925  #3944.

3) Γιώργης Μαργέτης του Νικολάου,
 #6363.

σύζ.: Κατίνα Ραΐση,  #6364.

2) Θεανώ του Μιχαήλ Στεφάνου,
 #6380.

σύζ.: Ευάγγελος Μαργέτης του Ιωάννου,  #6379.

1) Κατίνα του Ευαγγέλου Μαργέτη,
 #6395.

σύζ.: Ιάκωβος Κουρτέσης,  #6432.

2) Γιάννης Μαργέτης του Ευαγγέλου,
 #6381.
3) Αγλαΐα του Βαγγέλη Μαργέτη,
 #5996.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Πολέμης του Γιαννάκη (Ιωάννη), 1929 (+2001) (Καζαμίας) φωτογράφος  #1304.

4) Μιχάλης Μαργέτης του Ευαγγέλου,
 #6382.