Πατέρας:   
Παναγιώτης Κουρτέσης του Βασιλείου, 1922  #771.
Μητέρα:   
Πόπη του Δημητρίου Σαρρή, 1932  #764.

123
Αθηνά του Παναγιώτη Κουρτέση, 1960  #773.

σύζ.(1ος του Δ.): Δημήτρης Σύμπουρας του Νικολάου, 1955  #205.

1) Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου,
 #1844.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885

2219

Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892

2214

Παναγιώτης Κουρτέσης του Βασιλείου, 1922

771

Δημήτρης Σαρρής του Αντώνη, 1897

727

Αθηνά του Γεωργίου Φακή, 1907

 

761

Πόπη του Δημητρίου Σαρρή, 1932

764