Πατέρας:   
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1896  #3216.
Μητέρα:   
Αθηνά του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1916  #2979.

123
Ευαγγελία του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1947  #1922.

σύζ.: Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1941  #1918.

1) Νίκος Μπουλμέτης του Γιάννη, 1974
 #4892.
2) Αθηνά του Γιάννη Μπουλμέτη, 1976
 #4891.

σύζ.: Γιώργος Τζανάκος, από Γύθειο  #5651.

1) Ζέτα (Γεωργία Μαρία) του Γιώργου Τζανάκου,
 #5652.

Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863

 

3212

Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864

 

3213

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1896

 

3216

Γιαννούλης Γιαλούρης του Δημητρίου, 1883

2811

Ευαγγελία του Γεωργίου Βρατσάνου,

2936

Αθηνά του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1916

2979