Πατέρας:   
 Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930  #2890.
Μητέρα:   
Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942  #2892.

123
Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1965  #2530.

σύζ.: Λασκαρώ (Λούλα) του Ευαγγέλου Βασιλοπούλου, 1965  #2529.

1) Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου,
 #2533.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1900

2717

Μαργαρώ του Ανδρέα Κυρτάτα, 1900

 

2701

Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930

 

2890

Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909

 

1000

Μαριγούλα του Ματθαίου Κουτέλη, 1912

998

Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942

2892