Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.

123
Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,  #4513.
1) Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,
 #4534.

σύζ.: Μαλάμα, 1798  #4536.

1) Ειρήνη του Ανδρέα Βολτή, 1823
 #4537.

σύζ.: Αντώνιος Αμωράτης του Γεωργίου, 1807  #4540.

2) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1828
 #4538.

σύζ.(1848): Νικόλαος Αθανασίου του Ιωάννη, 1825 Αμολοχίτης  #4544.

3) Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829
 #4286.

σύζ.(1850): Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836  #4278.

4) Θεόδωρος Βολτής του Ανδρέα,
 #4539.

σύζ.: Φρατζέσκα,  #4550.

2) Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,
 #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Μπάλση,  #4553. Πατ. #4554.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511