Πατέρας:   
Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, από Μερμηγκιές  #4861.
Μητέρα:   
Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,  #4859.

123
Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974) (Καπούτ)  #4703.

σύζ.: Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)  #4702.

1) Μαντούλα του Δημητρίου Ρούσσου, 1942
 #4862.
2) Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, 1944
 #4864.
3) Κατίνα του Δημητρίου Ρούσσου, 1947
 #4863.

Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου,

4861

Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,

4856

Θεοδώρα,

4858

Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,

4859