Πατέρας:   
Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)  #539.
Μητέρα:   
Θέκλα Χαζάπη,  #623.

123
Ιωάννης Πολέμης του Λεονάρδου,  #630.

σύζ.: Κατερίνα του Αντ. Παλαιοκρασσά,  #982.

1) Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831
 #2663.

σύζ.(1848): Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825  #2662.

1) 
 Ιωάννης Βαλμάς του Νικολάου, 1849
 #2258.

σύζ.(1876):

 

Χαρίκλεια του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2252.

2) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1851 (+1858)
 #3031.
3) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1852 (+1854)
 #3032.
4) Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854
 #2358.

σύζ.(1883): Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860  #2359.

5) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1856
 #3033.
6) Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857
 #2906.

σύζ.(1879):

 

Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849 (Κουτρούτσος)  #2903.

7) Ασημένια του Νικολάου Βαλμά, 1859 χ.α.
 #3034.
8) Τεκνίτσα του Νικολάου Βαλμά, 1867 χ.α.
 #3035.
9) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871
 #3036.

σύζ.: Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,  #3038.

10) Ευγνώμη του Νικολάου Βαλμά,
 #3037.
11) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου, 1874 (Λαωνικός)
 #1234.

σύζ.(1903):

 

Μαριώ του Δημητρίου Πολέμη, 1880  #1215.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)

539

Θέκλα Χαζάπη,

623