Πατέρας:   
Μιχαήλ Χαζάπης του Αντωνίου, 1778  #3877.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3878.

123
Αθανάσιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1814 (Κάμης)  #903.

σύζ.: Λασκαρώ του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1817  #545.

1) 
 Φραεσκούλα του Αθανασίου Χαζάπη, 1843
 #2606.

σύζ.(1860): Μιχαήλ Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1835  #2612.

1) Λασκαρού του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1862 (+1862)
 #2935.
2) 
 Γιαννούλης Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1863
 #2937.

σύζ.(1891):

 

Αννεζιώ του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1871  #2938.

3) Αθανάσιος Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1867
 #1465.

σύζ.(1894):

 

Πηνελόπη του Γιαννάκη Χαζάπη,  #1460.

2) Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου Χαζάπη, 1847
 #2607.

σύζ.(1864): Λεωνίδας Βαλμάς του Μιχαήλ, 1838  #2613.

1) Λασκαρώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1865
 #2664.

σύζ.(1885): Στέφανος Μπέης του Ιωάννη, 1860  #2667.

2) Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867
 #2665.

σύζ.(1888):

 

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854  #2668.

3) 
 Μιχαήλ Βαλμάς του Λεωνίδα, 1869
 #2666.

σύζ.:

 

Αρετή του Νικολάου Καρτερού, 1880 απο Σύρο  #2669.

3) Μιχαήλ Χαζάπης του Αθανασίου, 1849
 #2608.

σύζ.(1877): Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858  #1290.

1) Λασκαρώ του Μιχαήλ Χαζάπη,
 #2615.

σύζ.(2ος του Γεωργίου):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866  #2616.

4) Σταμάτιος Χαζάπης του Αθανασίου, 1850 (Κάμης)
 #1867.

σύζ.(1877): Μαριώ του Δ. Δαπόντε,  #2617.

1) 
 Αθανάσιος Χαζάπης του Σταμάτη, 1879
 #2618.

σύζ.: Μαργαρίτα, Αμερική  #2620.

2) 
 Ανθή του Σταμάτη Χαζάπη,
 #2619.

σύζ.(1896):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1870 (Γιόκος)  #2621.

σύζ.(1887): Ελένη του Ελευθερίου Καρυστινού, 1855  #1858.

3) 
 Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική
 #1874.

σύζ.:

 

Αδελαΐς, από Αμερική  #6436.

5) Πηνελόπη του Αθανασίου Χαζάπη, 1854
 #2609.
6) Ιωάννης Χαζάπης του Αθανασίου, 1860 δίδυμ.
 #2610.
7) Νικόλαος Χαζάπης του Αθανασίου, 1860 δίδυμ.
 #2611.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Μιχαήλ Χαζάπης του Αντωνίου, 1778

3877

Λασκαρού,

3878