Πατέρας:   
Πέτρος Στεφάνου του Δημητρίου, 1920 (+1972)  #94.
Μητέρα:   
Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου Σύμπουρα, 1932  #1467.

123
Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955  #98.

σύζ.: Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,  #1147.

1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.

σύζ.(1/7/2017): Αλέξανδρος Μάνος,  #5625.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Στεφάνου του Γιάννη, 1880

 

90

Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894

91

Πέτρος Στεφάνου του Δημητρίου, 1920 (+1972)

94

Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883

1925

Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894

1926

Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου Σύμπουρα, 1932

1467