Πατέρας:   
Δημήτριος Γιαλούρης του Νικολάου, 1808  #2999.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1805  #3019.

1234
Βασιλική του Δημητρίου Γιαλούρη, 1838  #1368.

σύζ.: Αντώνιος Πολέμης του Γεωργίου, 1826  #1364.

1) Φραέσκα του Αντωνίου Πολέμη, 1858
 #1369.
2) Μόσχα του Αντωνίου Πολέμη, 1863
 #1370.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996

Δημήτριος Γιαλούρης του Νικολάου, 1808

2999

Φρατζέσκα, 1805

3019