Πατέρας:   
Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899  #3649.
Μητέρα:   
Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

1234
Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935  #2797.

σύζ.:

 

Ανδρέας Κουτσούκος του Βασιλείου, 1927  #2794.

1) Νίκη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1967
 #5375.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1827

4523

Μαρούλα του Δημητρίου Βολτή, 1830

4518

Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868

3869

Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838

3855

Ασπασία του Βασιλείου Κέτση, 1845

3860

Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872

3862

Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899

3649

Γεώργιος Τατάκης,

3605

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1827

3626

Ειρήνη του Δημητρίου Σαρρή, 1835

3627

Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866

3630

Αττική του Γεωργίου Τατάκη,

3639