Πατέρας:   
Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,  #4.

1234
Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808  #3382.

σύζ.: Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813  #3404.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1829 (Λουλίας)
 #3415.

σύζ.: Μόσχα του Ιωάννη Κουτσούκου, 1842  #3420.

1) Μαρία του Νικολάου Φαλαγκά, 1857
 #3421.

σύζ.(1882): Αριστείδης Διαπούλης του Αντωνίου, 1855  #3427. Πατ. #4633.

2) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1859 (+1862)
 #3422.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1862 (+1863)
 #3423.
4) Δημήτρης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1864 (Στρατάκης)
 #3424.

σύζ.(1) 1899): Αννεζούλα του Μιχαήλ Κεράνη,  #3428.

1) Ανεζούλα του Δημητρίου Φαλαγκά, 1900
 #1068.

σύζ.(1923):

 

Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889  #1047.

σύζ.(2)): Αννεζούλα Καμπανάκη, από Αποίκια  #3429.

5) Δημοσθένης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1867 (+1868)
 #3425.
6) Γιάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868
 #3426.

σύζ.(1899): Ορσα του Πέτρου Ζιώτη, 1869 (Παπαπετρήδαινα)  #3430.

1) 
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη,
 #3431.

σύζ.(1938): Ειρήνη του Αυγουστή Μπάλκα, 1910 (+2014)  #3432.

7) Λουλία του Νικολάου Φαλαγκά, 1874
 #2929.

σύζ.(1908):

 

Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)  #2922.

1) Μόσχα του Γεωργίου Χαζάπη, 1908
 #889.

σύζ.:

 

Γιώργης Πολέμης του Δημητρίου, 1902 (+1964)  #32.

2) Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835
 #3416.

σύζ.: Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837  #3433.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ιωάννη,
 #3434.

σύζ.(χ.α.): Φρατζέσκα του Νικολάου Πολέμη,  #3438.

2) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη, (Σπανός)
 #3435.

σύζ.(1899):

 

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876  #3439.

1) Ανδριάνα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1904
 #891.

σύζ.(χ.α.):

 

Σταμάτης Πολέμης του Ηρακλή, 1892 (+1942, ΒΠΠ

) χ.α.  #113.
2) 
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900
 #706.

σύζ.: Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα  #700.

3) Αντριανιώ (Ανδριάνα) του Ιωάννη Φαλαγκά, 1861
 #3436.

σύζ.(1884): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1853 (Μόσουλας)  #3440.

1) 
 Μαργαρώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1885
 #1448.

σύζ.: Κώστας Χαζάπης του Ανδρέα, 1875  #297.

2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1893 άγαμος
 #3483.
3) Ορσα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #2346.

σύζ.:

 

Δημήτρης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1883  #186.

4) Γιαννάκης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3484.

σύζ.(χ.α.): Αναστασία Βολίκα,  #3485.

4) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1871 (Παπαρούνας)
 #3437.

σύζ.(1905): Μόσχα του Δημητρίου Γουλανδρή, (Καλαμαράκαινα)  #3441.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Μιχαήλ,
 #3442.

σύζ.: Μαρία Γεωργίου,  #3443.

3) Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838
 #3417.

σύζ.: Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.

1) Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854
 #4731.

σύζ.(1ος του Α.): Αννεζούλα Χατζόγλου,  #4734.

1) Αννεζούλα του Ανδρέα Μαύρου,
 #2766.

σύζ.(1918 χ.α.):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884  #2758.

σύζ.(2ος του Α.): Αθηνά Λογοθέτη, από Αποίκια  #4735.

2) Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857
 #2671.

σύζ.(χ.α.):

 

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854  #2668.

3) Δημήτριος Μαύρος του Γιαννούλη, 1859
 #3133.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,  #3132.

1) Γιαννούλης Μαύρος του Δημητρίου, 1899 Πειραιά, ανύμφευτος
 #4736.
2) Ευγένα του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4737.
3) Αννεζούλα (Αννα) του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4738.
4) 
 Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864
 #4732.

σύζ.: Αννεζιώ του Γεωργίου Μπέη, 1867  #4246.

1) 
 Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897
 #2351.

σύζ.:

 

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886  #185.

2) Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898
 #2376.

σύζ.(1923):

 

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891  #2369.

3) Γιαννούλης Μαύρος του Σταματίου, 1903 (+ΒΠΠ)
 #4739.

σύζ.: Μπιλανζέ Μαρί Φρανσίς του Σύλβιου Μπελανζέ, 1914 από Κεμπέκ  #4740.

5) Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875
 #4733.

σύζ.: Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

1) Γιάννης Μαύρος του Βασιλείου, 1916
 #4742.

σύζ.(χ.α.): Χρυσάνθη του Νικολάου Χατζηβασιλάκη,  #4743.

2) Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924
 #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.

4) 
 Αθηνά του Δημητρίου Φαλαγκά, 1839
 #246.

σύζ.(1861):

 

Νικόλας Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1834 (Μπουλάκας)  #245.

1) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866 (Λιράς)
 #58.

σύζ.: Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,  #59.

1) 
 Χαρίκλεια του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1898
 #9.

σύζ.(1921):

 

Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1891 (+1962)

 #8.
2) 
 Αθηνούλα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1906
 #60.

σύζ.(1925):

 

Κωνσταντίνος Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1897 (+ΒΠΠ

)  #806.
3) 
 Μαρία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1910
 #61.

σύζ.(χ.α.): Φραντζέσκος Βαλμάς του Αντωνίου και της Μαρίας, 1911 από Στραπουργιές  #895.

4) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα,
 #62.
2) 
 Δημήτρης (Μίμης) Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1869
 #248.

σύζ.:

 

Ευτυχία του Πέτρου Ζιώτη,  #1600.

1) 
 Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1901
 #271.

σύζ.(1923):

 

Ιωάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1895  #868.

2) 
 Νικολός (Μίμης) Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1904
 #268.

σύζ.(1938): Κούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1916  #1601.

3) 
 Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #269.

σύζ.: Αμερικάνα,  #1603.

4) 
 Φραγκούλα του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1911
 #270.

σύζ.(1939):

 

Ιωάννης Καραπιπέρης του Δημητρίου, 1900  #1604.

3) Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1872 (Λάτης)
 #247.

σύζ.(1901): Καλλιόπη του Αντωνίου Χαζάπη,  #1450.

1) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη,
 #249.

σύζ.:

 

Μαρία του Μιχαήλ Βαλμά,  #1606.

2) Αντώνης Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη,
 #250.
3) 
 Ευστράτιος (Στρατής) Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη, (+ΒΠΠ)
 #251.
4) 
 Λασκαρώ (Ρίτσα) του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1914
 #252.

σύζ.(χ.α.):

 

Ελευθέριος Καρυστινός του Θεοχάρη, 1899  #444.

5) Αθηνά του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1917
 #253.

σύζ.:

 

Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903  #1608.

σύζ.(1926 χ.α.): Μαρίκα Κουρτέση, Αλαδινού  #1605.

5) Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839
 #3418.

σύζ.(1871): Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849  #3445.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #3446.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878
 #3447.

σύζ.(1927): Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα  #3451.

1) Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928
 #2020.

σύζ.:

 

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.

3) Διαμαντής Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1882
 #3219.

σύζ.: Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3214.

1) Αντώνιος Φαλαγκάς του Διαμαντή, 1917 (+ )
 #3452.
2) Κατίνα του Διαμαντή Φαλαγκά, 1918
 #667.

σύζ.(1941): Λεωνίδας Πολέμης του Σπύρου, 1909 (+1971)  #658.

3) Αγάπη του Διαμαντή Φαλαγκά, 1921
 #3453.

σύζ.: Κωνσταντίνος Τσώνης,  #3456.

4) Ανδριανή του Διαμαντή Φαλαγκά, 1925
 #3454.

σύζ.: Γεώργιος Μητσάκος,  #3457.

5) Αδαμαντία του Διαμαντή Φαλαγκά, 1927
 #3455.

σύζ.: Αναστάσιος Παφίλης,  #3458.

4) Πετρωνία του Αντωνίου Φαλαγκά, 1885
 #2697.

σύζ.(1911 χ.α.): Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)  #2691. Πατ. #638.

5) Κωνσταντίνος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1887 άγαμος
 #3448.
6) Καλλιόπη του Αντωνίου Φαλαγκά,
 #3449.
7) Γεώργιος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1892 (Πούρος)
 #3450.

σύζ.: Ελένη του Παρασκευά Σταύρου, 1940  #3459.

1) Αδριανή του Γεωργίου Φαλαγκά, 1961
 #3461.
2) Αντώνιος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1962
 #3460.
6) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1846
 #3419.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4