Πατέρας:   
Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.
Μητέρα:   
Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)  #5705.

1234
Δημήτριος Καΐρης του Θεόφιλου, 1910 (+1979) από Χώρα  #5168.

σύζ.: Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920  #403.

1) Ειρήνη Ευανθία Καΐρη,
 #418.

σύζ.: Πέτρος Γιαννουλόπουλος,  #5865.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)

5717

Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)

5718

Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)

5721

Ασημιώ Μπίστη του Μ., 1815 (+1890)

5870

Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)

5706

Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888)

5707

Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)

5708

Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)

5699

Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851

5700

Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)

5705