Πατέρας:   
Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,  #4869.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953  #4867.

1234
κορίτσι του Ιωάννη Γλυνού, στο Κόρθι  #5343.
1) κορίτσι,
 #5345.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Γλυνός,

6173

Φραντζέσκα,

6174

Λεωνίδας Γλυνός του Δημητρίου,

5549

Μαρίκα,

6172

Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,

4869

Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,

4856

Θεοδώρα,

4858

Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905

4786

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927

4783

Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953

4867