Next 
1234
Θεοδωρής Γιαλούρης του Νικολάου,  #3079.
1) Νικόλαος Γιαλούρης του Θεοδωρή,
 #3080.

σύζ.: Ζάννα του Ιωάννη Χαρχαρού,  #3082.

1) Θεοδωρής Γιαλούρης του Νικολάου, ανύμφευτος
 #3083.
2) Αντώνιος Γιαλούρης του Θεοδωρή,
 #3078.

σύζ.(χ.α.): Ανδριάνα του Γιαννούλη Ξηροπαΐδη,  #3077. Πατ. #3074.

3) Δημήτριος Γιαλούρης του Θεοδωρή,
 #3081.