Πατέρας:   
Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,  #5428.
Μητέρα:   
Ιουλίττα Λεμάνη,  #5434.

1234
Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.

σύζ.(3/8/1957): Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

1) Δημήτρης Μπέλλας του Κήρυκου, 1960 (+2017)
 #5439.
2) 
 Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963
 #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

3) Γιάννης Μπέλλας του Κήρυκου, 1965
 #5440.

σύζ.: Μαρία,  #5444.

1) Άγγελος Μπέλλας του Γιάννη,
 #5445.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μπέλλας,

5426

Γεώργιος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1826

3021

Μαρούσα, 1834

3023

Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,

5425

Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,

5428

Ιουλίττα Λεμάνη,

5434