1234
Αδελαΐς, από Αμερική  #6436.

σύζ.:

 

Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική  #1874.