Πατέρας:   
Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909 δικηγόρος από Αποίκια  #3573.
Μητέρα:   
 Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916  #3572.

1234
Μαρία του Νικολάου Ραΐση, 1937  #888.

σύζ.:

 

Δημήτρης Πολέμης του Ιωάννη, 1932 (+2005)

 #45.
1) Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1966
 #48.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικολός (Κόπανος) Ραΐσης,

6501

Πιάγκου,

6521

Ευάγγελος Ραΐσης του Νικολού,

6505

Μαρία Καλαμπούκη,

6538

Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909

3573

Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838

3481

Μαριώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1849

3476

Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878

3571

Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850

1419

Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862

1411

Μαριώ του Χαριλάου Κουτσούκου,

2788

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916

 

3572