Πατέρας:   
Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803  #3970.
Μητέρα:   
Μαρία, 1813  #4011.

1234
Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852  #1553.

σύζ.: Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.

1) Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880
 #678.

σύζ.(1913):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)  #646.

1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.
2) Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883
 #1428.

σύζ.(1ος Γεωργίου 1906 χ.α.): Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1878 (Χαδεμένος)  #1418. Πατ. #1407.

3) Στέφανος Σαρρής του Δημητρίου, 1888
 #2421.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803

3970

Μαρία, 1813

4011