Πατέρας:   
Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823  #1855.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα,  #1856.

1234
Φλωρέζα του Ελευθερίου Καρυστινού, 1851  #1857.

σύζ.: Ιωάννης Καρυστινός του Λεονάρδου,  #1864.

1) Λεονάρδος Καρυστινός του Ιωάννη, (Ζαβολινάρδος)
 #1865.
2) Ελευθέριος Καρυστινός του Ιωάννη, 1897 (Καπίτουλας)
 #1866.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823

1855

Μαργαρίτα,

1856