Πατέρας:   
Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899 (Γιαννίκος)  #374.
Μητέρα:   
Αργυρώ από Αποίκια του Χαράλαμπου Μαυρουδάκη, 1899  #1595.

1234
Πέτρος Στεφάνου του Νικολάου, 1935 (+2016)  #382.

σύζ.(χ.α.): Ασημίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1944 (+2017)  #1565. Πατ. #1555.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838

 

3783

Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838

3795

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371

Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899

374

Αργυρώ από Αποίκια του Χαράλαμπου Μαυρουδάκη, 1899

1595