Πατέρας:   
Αντωνούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1926  #4777.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1933  #4772.

1234
Ιωάννης Κυρτάτας του Αντωνίου, 1966  #4980.
1) Μάριος Κυρτάτας του Ιωάννου,
 #5642.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967

Αντωνούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1926

4777

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887

4762

Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885

4765

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908

3916

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

3914

Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911

3915

Ειρήνη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1933

4772