Πατέρας:   
Σταμάτιος Κέτσης (ή Λέκκας) του Νικολάου, 1793  #3164.
Μητέρα:   
Ανέζα, 1798  #3168.

1234
Βιολέτα του Σταματίου Κέτση, 1822  #3378.

σύζ.: Φίλιππος Μυτήλιας του Ιωάννη, 1817  #3375.

1) Ιωάννης Μυτήλιας του Φιλίππου,
 #3379.

σύζ.(1880): Ειρήνη του Ιωάννου Καλαδάμη,  #3380.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161

Σταμάτιος Κέτσης (ή Λέκκας) του Νικολάου, 1793

3164

Ανέζα, 1798

3168