Πατέρας:   
Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, (Λουστρίνας)  #4137.
Μητέρα:   
Μαριώ του Ιωάννη Κέτση,  #4136.

1234
Ιωάννης Ζαννής του Χρήστου, 1909 από Άνδρο  #4138.

σύζ.(1935): Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909  #4142.

1) 
 Γεώργιος Ζαννής του Ιωάννη, 1936
 #4143.

σύζ.: Αννα Ρούσσου, 1949  #4146.

1) Ιωάννης Ζαννής του Γεωργίου, 1968
 #4147.
2) Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, 1943
 #4145.

σύζ.: Αικατερίνη του Παναγιώτη Ρούσσα, 1949  #4151.

1) Ευγενεία του Χρήστου Ζαννή,
 #4152.
2) Ζάννα του Χρήστου Ζαννή,
 #4153.
3) Νικόλαος Ζαννής του Ιωάννη, 1945
 #4144.

σύζ.: Αυγουστίνα του Πέτρου Αδάμη, 1943 από Φελό  #4148.

1) Ζάννα του Νικολάου Ζαννή, 1976
 #4149.
2) Μαρία Αικατερίνη του Νικολάου Ζαννή, 1978
 #4150.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη,

4137

Σταμάτιος Κέτσης (ή Λέκκας) του Νικολάου, 1793

3164

Ανέζα, 1798

3168

Ιωάννης Κέτσης του Σταματίου, 1837

4133

Μαριώ του Ιωάννη Κέτση,

4136