1234
Τωμάζος Μπάλιος, 1708/17  #5893.

σύζ.: Αντριάνα,  #5894.

1) Ειρήνη,
 #5895.

σύζ.: Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)  #5892.

1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάκη Ντελλαγραμμάτικα,  #5878.

1) Δημήτριος Καΐρης του Τωμάζου, (+1777/83)
 #5879.
2) Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)
 #5717.

σύζ.: Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)  #5718.

3) Μιχαήλ Καΐρης του Τωμάζου, 1817
 #5880.
2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.

σύζ.: Μιχάλης Πολέμης του Δημητρίου,  #5897.