Πατέρας:   
Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813  #3838.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα, 1821  #3840.

1234
Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.

σύζ.(1867): Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837  #3847.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.

σύζ.: Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.

σύζ.: Αντώνιος Παπαδόπουλος,  #4092.

1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.

σύζ.(1930): Κώτσος Βαλμάς του Μιχαήλ, Στραπουργιές  #4094.

3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.

σύζ.(1900): Αγλαΐα του Λεονάρδου Πολέμη,  #4095.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837

Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813

3838

Μαργαρίτα, 1821

3840