Πατέρας:   
Θεοδόσιος Τζουμέζης,  #3179.

1234
Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818  #4309.

σύζ.(1842): Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1805

 #4329.
1) Μιχαήλ Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #4479.
2) Φρατζέσκα του Ιωάννη Μαρή, 1839
 #4480.
3) Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #1029.

σύζ.: Φανή του Δημητρίου Βεστάρχη, 1844  #1009. Πατ. #1007.

σύζ.(2ος της Α. και 2ος του Θ.): Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2251.

1) Αυγουστής Μαρής του Θεοδοσίου, 1879
 #2409.
2) Ιωάννης Μαρής του Θεοδοσίου, 1885
 #2410.
3) Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,
 #2411.

σύζ.: Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,  #2412.

1) Μέλπω του Αντωνίου Σαρρή, 1908
 #2413.

σύζ.: Αθανάσιος Παπαθανασίου, Κορωπί  #4026.

4) Αννεζιώ του Ιωάννη Μαρή, 1846
 #4481.
5) Αυγουστής Μαρής του Ιωάννη, 1853
 #4482.
6) Μαρουλιώ του Ιωάννη Μαρή, 1859 (+1864)
 #4483.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179