Πατέρας:   
Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922  #4719.
Μητέρα:   
Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935  #4710.

1234
Αικατερίνη του Νικολάου Κολυδά, 1965  #4842.
1) Νικολέτα,
 #5240.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830

Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922

4719

Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847

4698

Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854

4699

Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893

4183

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893

4178

Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935

4710