Πατέρας:   
Νικόλαος Λιανής ή Αμολοχίτης του Ιωάννη,  #4955.

1234
Αντώνιος Λιανής του Νικολάου, 1814  #4956.

σύζ.(2ος της Ει.): Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822  #4277.

1) Ευφροσύνη του Αντωνίου Λιανή, 1843
 #4957.
2) Διαμάντη του Αντωνίου Λιανή, 1845
 #1237.

σύζ.(1876): Γιαννούλης Πολέμης του Νικολάου, 1846  #1205. Πατ. #1196.

3) Καλλιόπη του Αντωνίου Λιανή, 1846
 #4958.
4) Γεώργιος Λιανής του Αντωνίου, 1852
 #4959.
1) Αντώνιος Λιανής του Γεωργίου, 1880
 #4963.
2) Θεμιστοκλής Λιανής του Γεωργίου, 1893
 #4964.
5) Μαρία του Αντωνίου Λιανή, 1855
 #4960.

σύζ.(1878): Νικόλαος Βρετός του Λ.,  #4965.

6) Ευανθία του Αντωνίου Λιανή, 1855 (Στυλιάραινα)
 #1552.

σύζ.(1883): Γιακουμής Κέτσης του Βασιλείου, 1846  #3876. Πατ. #3874.

σύζ.(1912): Μιχαήλ Στεφάνου του Αντωνίου, 1857  #1236. Πατ. #1476.

7) Διασίτα του Αντωνίου Λιανή, 1857
 #4961.
8) τέκνον του Αντωνίου Λιανή, 1860
 #4962.



Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος Λιανής ή Αμολοχίτης του Ιωάννη,

4955