Πατέρας:   
Τωμάζος Μπάλιος, 1708/17  #5893.
Μητέρα:   
Αντριάνα,  #5894.

1234
Ειρήνη,  #5895.

σύζ.: Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)  #5892.

1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάκη Ντελλαγραμμάτικα,  #5878.

1) Δημήτριος Καΐρης του Τωμάζου, (+1777/83)
 #5879.
1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητρίου, 1782
 #5881.
2) Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)
 #5717.

σύζ.: Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)  #5718.

1) 
 Θεόφιλος Καΐρης του Νικολάου, 19/10/1784 (+13/1/1853)
 #5719.
2) Ευγένιος Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5723.
3) Ιωάσαφ Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5874.
4) Μαριγώ του Νικολάου Καΐρη, (+μ. 1865)
 #5722.
5) Λασκαρού του Νικολάου Καΐρη, π. 1795 (+1853)
 #5724.
6) Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)
 #5721.

σύζ.: Ασημιώ Μπίστη του Μ., 1815 (+1890)  #5870.

7) Ευανθία του Νικολάου Καΐρη, 2/8/1799 (+1866)
 #5720.
8) Σοφία του Νικολάου Καΐρη, (+π.1820)
 #5875.
3) Μιχαήλ Καΐρης του Τωμάζου, 1817
 #5880.
2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.

σύζ.: Μιχάλης Πολέμης του Δημητρίου,  #5897.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Τωμάζος Μπάλιος, 1708/17

5893

Αντριάνα,

5894