Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

1234
Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,  #1631.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1827 (Τρυπάνης)
 #3626.

σύζ.: Ειρήνη του Δημητρίου Σαρρή, 1835  #3627.

1) Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855
 #3628.

σύζ.(1875): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854  #3635.

1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1883
 #3676.

σύζ.: Μαριγούλα, Σύρος  #3677.

2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891 (Χαριτούλης)
 #2769.

σύζ.(1916): Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #2759.

2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1858
 #3629.
3) Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3630.

σύζ.: Γεώργιος Τατάκης, (Χλαπαδόρας) από τα Θέρμια Κύθνου  #3605.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Τατάκη,
 #3636.

σύζ.(χ.α.): Πέτρος Κουρτέσης του Παναγιώτη,  #3643. Πατ. #3686.

2) Ευτέρπη του Γεωργίου Τατάκη,
 #3637.

σύζ.: Σπύρος Δενδράκης,  #3644.

3) 
 Κατερίνα του Γεωργίου Τατάκη,
 #3638.

σύζ.: Περγαντής,  #3647.

4) 
 Ασημίνα του Γεωργίου Τατάκη, (+1974)
 #2702.

σύζ.:

 

Αντώνιος Κυρτάτας του Ανδρέα, 1893  #2700.

5) 
 Ανδριάνα του Γεωργίου Τατάκη, 1900 (+1981)
 #1082.

σύζ.(1926): Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα,  #1075.

6) Αττική του Γεωργίου Τατάκη,
 #3639.

σύζ.: Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899  #3649.

7) Νικόλαος Τατάκης του Γεωργίου, (Νικολάρας)
 #3640.

σύζ.: Κατίνα Μπέη,  #3650.

8) Μιχάλης Τατάκης του Γεωργίου,
 #3641.
9) Αντώνης Τατάκης του Γεωργίου,
 #3642.
4) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866
 #1873.

σύζ.(1891): Φράγκα του Ελευθερίου Καρυστινού, 1869  #1863.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1893 (+ΒΠΠ)
 #1875.

σύζ.(1923): Ανδριάνα του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1899  #1880.

2) Ελευθέριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1895 Η.Π.Α.
 #1876.
3) Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1900
 #1877.

σύζ.(1922): Μιχαήλ Σύμπουρας του Σταματίου, 1887 (Πακιούλιας)  #1886.

4) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, Η.Π.Α.
 #1878.
5) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, Η.Π.Α.
 #1879.
5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1870 (Καπταγιάννης) ανύμφευτος
 #3631.
6) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3632.
7) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3633.
8) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3634.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5