Πατέρας:   
Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934  #4757.
Μητέρα:   
 Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938  #4755.

1234
Αγγελική του Ιωάννη Αντώνογλου,  #4785.
1) κοριτσάκι, 2015
 #5306.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934

4757

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904

4388

Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877

3897

Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880

3896

Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908

4385

Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938

 

4755