Πατέρας:   
Δημήτριος Ίσαρης,  #5573.

1234
Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.

σύζ.(1896): Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866 (Καντρέλα)  #2972.

1) 
 Γεώργιος Ισαρης του Δημητρίου, 1897 (+1942) (Μπουζούκος)
 #2973.

σύζ.(1929 χ.α.):

 

Ανδριάνα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1905 από Βουρκωτή  #2977.

2) Ιωάννης Ισαρης του Δημητρίου, 1900
 #2974.
3) Θεμιστοκλής Ισαρης του Δημητρίου, 1903
 #2975.
4) Κωνσταντίνος Ισαρης του Δημητρίου,
 #2976.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Ίσαρης,

5573