1234
Πότης Παπαδόπουλος,  #3047.

σύζ.:

 

Λαμπρινή του Μιχαήλ Βαλμά, 1915  #3045.