Πατέρας:   
Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786  #4720.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1789  #4721.

1234
Δημήτριος Μαύρος (ή Σύμπουρας) του Ανδρέα, 1817  #4330.

σύζ.: Μαρία του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1825  #4310.

1) Νικόλαος Μαύρος του Δημητρίου, 1840
 #4722.
2) Ανδρέας Μαύρος του Δημητρίου, 1844
 #4723.
3) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1847
 #4724.
4) Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850
 #4725.

σύζ.(1884): Δημήτριος Στεφάνου του Λεονάρδου, 1848  #4730.

1) Λεωνίδας Στεφάνου του Δημητρίου, 1896 (+1934)
 #4855.
2) Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #4856.

σύζ.: Θεοδώρα,  #4858.

1) Χρυσάνθη του Νικολάου Στεφάνου,
 #5567.

σύζ.(1923):

 

Νικόλαος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, (+2015

)  #1946.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Στεφάνου, 1911
 #4619.

σύζ.(1931): Παναγιώτης Βιδάλης του Πέτρου, 1909  #4609.

3) Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,
 #4859.

σύζ.: Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, από Μερμηγκιές  #4861.

4) Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905
 #4786.

σύζ.(1942): Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927  #4783.

5) Δημήτρης Στεφάνου του Νικολάου,
 #5818.

σύζ.: Κατερίνα,  #5817.

3) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #4857.
5) Θεοδόσιος Μαύρος του Δημητρίου, 1854
 #4726.
6) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1856
 #4727.
7) Αμύρισα του Δημητρίου Μαύρου, 1859
 #4728.
8) Ζαχαρούλα του Δημητρίου Μαύρου, 1861
 #4729.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721