Πατέρας:   
Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844  #4903.
Μητέρα:   
Αννεζιώ Καΐρη,  #4908.

1234
Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ, 1877  #4909.

σύζ.(1918): Ορτανσία του Δημητρίου Βογιατζίδου,  #4912.

1) Ορτανσία του Νικολάου Μπίστη, 1919
 #2524.

σύζ.: Μιχαήλ Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1913  #2520.

1) Ιουλία του Μιχαήλ Βασιλοπούλου, 1951
 #2525.
2) Νικόλαος Βασιλόπουλος του Μιχαήλ, 1953
 #2526.

Επιγραφή για την παραχώρηση κτήματος


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μπίστης του Λεονάρδου, (+1835)

4897

Βιολάντη του Νικολάου Καμπάνη,

4899

Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,

4900

Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου Καμπάνη, 1823

4901

Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844

4903

Αννεζιώ Καΐρη,

4908