Πατέρας:   
Πέτρος Βολίκας,  #5098.
Μητέρα:   
Μαρία του Νικολάου Κακλαμάνη, 1942  #4877.

1234
Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

σύζ.: Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973  #4197.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Βολίκας,

5098

Δήμας Κακλαμάνης του Αντωνίου (ή Μιχαήλ) και της Βασιλικής, 1873

3825

Αρετή,

3826

Νικόλαος Κακλαμάνης του Δήμα, 1915

3829

Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880

3093

Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881

3091

Πετρωνία του Λεωνίδα Πέτσα, 1917

3095

Μαρία του Νικολάου Κακλαμάνη, 1942

4877