Πατέρας:   
Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921  #5489.
Μητέρα:   
Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927  #5490.

1234
Ζάννες Μπατής του Νικολάου, 1951  #5137.

σύζ.: Αικατερίνη του Λεωνίδη Πέτσα, 1961  #2625.

1) Νίκος Μπατής του Ζάννε,
 #5138.

σύζ.: Χαρά Καλογιάννη,  #5486.

1) Ζαννής Μπατής του Νικολάου,
 #5487.
2) Λεμονιά του Νικολάου Μπατή,
 #5488.
2) Μίνα του Ζάννε Μπατή,
 #5139.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921

5489

Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927

5490