1234
Λεωνίδας Φυρίος, από Μεσαριά  #6154.

σύζ.: Φράγκα,  #6155.

1) Νικόλαος Φυρίος του Λεωνίδα, 1910
 #2053.

σύζ.(χ.α.): Φωτεινή του Ιωάννη Πασχάλη, 1920  #2051.

2) Φρίξος Φυρίος του Λεωνίδα, 1923
 #2169.

σύζ.: Πηνελόπη του Νικολάου Σαρρή, 1927  #2164.

1) Φραγκμίνα του Φρίξου Φυρίου,
 #2170.

σύζ.: Μιχάλης Σπανός,  #2185.

1) Ηλίας Σπανός του Μιχαήλ,
 #2186.
2) Πηνελόπη του Μιχαήλ Σπανού,
 #2187.