Πατέρας:   
Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948  #2304.
Μητέρα:   
Αντωνία του Χρήστου Σαρρή, 1955  #2302.

1234
Γιώργος Μπέης του Πέτρου,  #843.

σύζ.: Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, 1977  #364.

1) Πέτρος Μπέης του Γιώργου, 2012
 #844.
2) Ανδρέας Μπέης του Γιώργου, 2014
 #845.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Γεώργιος Μπέης του Θεοδοσίου, 1907

219

Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1873

3278

Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879

3271

Ευγενία του Αντωνίου Γιαννίση, 1916

1869

Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948

2304

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915

2300

Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885

2219

Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892

2214

Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920

2299

Αντωνία του Χρήστου Σαρρή, 1955

2302