Πατέρας:   
Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835  #3416.
Μητέρα:   
Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837  #3433.

1234
Μιχαήλ Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1871 (Παπαρούνας)  #3437.

σύζ.(1905): Μόσχα του Δημητρίου Γουλανδρή, (Καλαμαράκαινα)  #3441.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Μιχαήλ,
 #3442.

σύζ.: Μαρία Γεωργίου,  #3443.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404

Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835

3416

Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837

3433