Πατέρας:   
Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.
Μητέρα:   
Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939  #4193.

1234
Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973  #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μώρος,

6170

Αικατερίνη,

6171

Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934

4195

Δημήτριος Βλάμης,

6107

Ειρήνη,

6108

Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912

4192

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913

4182

Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939

4193