Πατέρας:   
Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894 από Βουρκωτή  #6142.
Μητέρα:   
Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898  #6143.

1234
Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.

σύζ.: Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945  #4880.

1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.

1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143