1234
Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921  #5489.

σύζ.: Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927  #5490.

1) Καλλιόπη του Νικολάου Μπατή, 1948
 #4615.

σύζ.: Πέτρος Βιδάλης του Αντωνίου, 1929  #4613.

1) Αντώνης Βιδάλης του Πέτρου, 1966
 #5094.
2) Νίκος Βιδάλης του Πέτρου, 1968
 #5095.

σύζ.: Σμαρούλα,  #5267.

2) Ζάννες Μπατής του Νικολάου, 1951
 #5137.

σύζ.: Αικατερίνη του Λεωνίδη Πέτσα, 1961  #2625.

1) Νίκος Μπατής του Ζάννε,
 #5138.

σύζ.: Χαρά Καλογιάννη,  #5486.

1) Ζαννής Μπατής του Νικολάου,
 #5487.
2) Λεμονιά του Νικολάου Μπατή,
 #5488.
2) Μίνα του Ζάννε Μπατή,
 #5139.
3) Γιάννης Μπατής του Νικολάου, 1953
 #5491.
4) Ευανθία του Νικολάου Μπατή, 1957
 #5493.

σύζ.: Νικόλαος Μαργέτης του Ιωάννη, 1946  #5497.

1) Ιωάννης Μαργέτης του Νικολάου, 1974
 #5500.
2) Χρήστος Μαργέτης του Νικολάου,
 #5501.
5) Μαρία του Νικολάου Μπατή, 1956
 #5492.
6) Πολυξένη του Νικολάου Μπατή,
 #5671.
7) Ευαγγελία του Νικολάου Μπατή, 1962
 #5494.