Πατέρας:   
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926  #2012.
Μητέρα:   
Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934  #2014.

1234
Νικολός Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1959  #692.

σύζ.: Φραγκίσκη του Γεωργίου Πολέμη, 1965  #39.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844

1931

Μόσχα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1850

1959

Νικόλαος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1878

1962

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856

 

3678

Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864

3668

Μανιώ του Γεωργίου Κουρτέση, 1886

 

1995

Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926

 

2012

Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871

 

2048

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876

 

2037

Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905

2083

Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862

 

1233

Φλωρεζιώ του Δημητρίου Πολέμη,

1214

Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909

2087

Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934

2014