1234
Δημήτριος Σιγάλας,  #6545.

σύζ.: Παρασκευή,  #6546.

1) Μαργαρώ του Δημητρίου Σιγάλα,
 #6547.

σύζ.: Κώστας Μαυρίδης,  #6549.

1) Ευγενούλα του Κώστα Μαυρίδη,
 #6550.

σύζ.: Αντώνης Δελαγραμμάτικας,  #6553.

2) Νίκος Μαυρίδης του Κώστα,
 #6551.

σύζ.: Άννα Φακή,  #6552.

2) Μαρίκα του Δημητρίου Σιγάλα,
 #6548.

σύζ.: Πέτρος Κυδωνιέας,  #6554.

3) Σπύρος Σιγάλας του Δημητρίου,
 #1052.

σύζ.:

 

Ευανθούλα του Δημητρίου Πολέμη,  #1051.

1) Δημήτριος Σιγάλας του Σπύρου,
 #1053.
2) Πηνελόπη του Σπύρου Σιγάλα,
 #1054.
4) Λεωνίδας Σιγάλας του Δημητρίου,
 #1069.

σύζ.: Θεανώ του Νικολάου Πολέμη, 1929  #1070.

1) Νίκος Σιγάλας του Λεωνίδα,
 #5218.
2) Βιβή του Λεωνίδα Σιγάλα,
 #5219.

σύζ.: Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Στρατή,

 #420.
1) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #421.