Πατέρας:   
 Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932  #870.
Μητέρα:   
Ιωάννα του Δημητρίου Μπέη, 1945  #259.

1234
Αθηνά του Αθανασίου Γιαλούρη, 1965  #265.

σύζ.: Γεώργιος Βασιλαράς του Χρήστου,  #2078.

1) Ιωάννα του Γεωργίου Βασιλαρά,
 #266.
2) Χρήστος Βασιλαράς του Γεωργίου,
 #267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αθανάσιος Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1867

1465

Πηνελόπη του Γιαννάκη Χαζάπη,

 

1460

Ιωάννης Γιαλούρης του Αθανασίου, 1900

 

2069

Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846

 

1990

Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853

1935

Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899

 

2042

Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932

 

870

Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868

3274

Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879

3271

Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903

 

1608

Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1872

247

Καλλιόπη του Αντωνίου Χαζάπη,

1450

Αθηνά του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1917

253

Ιωάννα του Δημητρίου Μπέη, 1945

259