Πατέρας:   
Βασίλειος Πιπής,  #1872.
Μητέρα:   
Διαμάντη (Μαντούλα) του Σπύρου Καρυστινού, 1941  #454.

1234
Ειρήνη του Βασιλείου Πιπή, (+.)  #455.

σύζ.: Μπαρούς,  #5161.

1) Μιχάλης Μπαρούς,
 #5162.
2) Βάσια Μπαρού,
 #5163.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Πιπής,

1872

Θεοχάρης Καρυστινός του Ελευθερίου, 1866

 

1687

Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,

 

398

Σπύρος Καρυστινός του Θεοχάρη, 1911

 

445

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866

 

2616

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,

 

2692

Ερηνούλα (Ειρήνη) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1915

 

1870

Διαμάντη (Μαντούλα) του Σπύρου Καρυστινού, 1941

454